loader loader

APARTMAN VINKURAN TOP PONUDA, 54, VINKURAN Istra, Hrvatska

 • Apartments Milka Novalja
 • Apartments Milka Novalja
 • Apartments Milka Novalja
 • Apartments Milka Novalja
 • Apartments Milka Novalja
 • Apartments Milka Novalja
 • Apartments Milka Novalja
 • Apartments Milka Novalja
 • Apartments Milka Novalja
 • Apartments Milka Novalja
 • Apartments Milka Novalja
 • Apartments Milka Novalja
 • Apartments Milka Novalja
 • Apartments Milka Novalja
APARTMAN VINKURAN TOP PONUDA
VINKURAN

Važno za znati

DODATAK OPĆIM UVJETIMA:
OBVEZE POSREDNIKA:Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:1. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo i/ili drugo stvarno pravo na nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i eventualne rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine, upisanih stvarnih prava ili drugih prava trećih osoba na nekretnini 2. upozoriti Nalogodavca sa nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu 3. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine 4. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja pravnog posla 5. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla 6. tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovanom poslu između Nalogodavca i treće osobe i to pažnjom dobrog gospodarstvenika 7. oglasiti nekretninu radi što bolje prezentacije nekretnine na tržištu te obaviti i druge radnje koje prelaze uobičajenu prezentaciju 8. posredovati pri primopredaji nekretnine 9. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište10. omogućiti pregled nekretnina nalogodavcu i trećim osobamaOBVEZE PRODAVATELJA:Prema čl. 23. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina NN 107/07 ovim ugovorom o posredovanju prodavatelj se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće: 1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini2. dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo ne nekretnini koja je predmet posredovanja3. upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini 4. ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba potreban je pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine i to u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora5. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla neposredni pregled nekretnine6. obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika7. isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti za uslugu posredovanja kod prodaje nekretnine u iznosu dogovorenog postotka od utvrđene kupoprodajne cijene nekretnine, i to neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojega je Prodavatelju sklopio sa trećom osobom, kojim aktom je Prodavatelju isplaćen iznos na ime kapare i/ili dijela i/ili ukupne kupoprodajne cijene nekretnine 8. nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja

Kontakt Modul Plus d.o.o.

Modul Plus d.o.o.
Burle 73a
Medulin, Hrvatska (Croatia)
OIB: 10296849179
Tel: +385 (0)52 522 333
GSM: +385 (0)98 9807 822
Email: modulplus01@gmail.com

Modul Plus d.o.o.


Modul Plus d.o.o. agencija za posredovanje u prometu nekretninama.